tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Yemin olsun ki; içlerinden, kendilerine Ellah'ın âyetlerini okuyan, onları batıl inançlardan ve kötülüklerden temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti (Kur’an ve sünneti) öğreten bir Peygamber göndermekle Ellahu Teâlâ mü'minlere lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar, bundan evvel apaçık bir dalâlet içinde idiler.
(Al-i İmran, 3/164)
Hadîs-i Şeriflerden
Ellah, kendisinden korkan, gönlü zengin, kendi halinde, işiyle gücüyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.
(Müslim, Zühd 11)
Dualardan
Ey âsîlere rahmeyleyen Rabbimiz! Bizlere merhamet buyur.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Rububiyet-i âmme, ubudiyet-i külliye ister. Bu da zülcenaheyn resullerin vahdet-i İlahiyeyi halka ilân etmeleri ile mümkün olur.
Mesnevî-i Nuriye
KÜFÜR, MANEVİ BİR CEHENNEMİ NETİCE VERİYOR

KÜFÜR, MANEVİ BİR CEHENNEMİ NETİCE VERİYOR

01.03.2024

İman, Şecere-i Tuba-i Cennet’in bir çekirdeğini taşıyor. Bu sebeble îman, dünyada cennet hayatı gibi bir hayata mazhar olmak demektir. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de

فَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ف۪ى جَنَّاتِ النَّع۪يمِ

İman edip salih amel işleyenler naim cennetlerindedir.”[1] buyuruyor. Ehl-i İman şu anda cennettedir ferman ediyor. Demek îmân, ma’nevi bir cennettir.

Küfür, ise bir Şecere-i Zakkûm-u Cehennem’in tohumunu saklıyor. Küfür, dünyada cehennem hayatı gibi bir hayata mazhar olmak demektir. Evet, kafirin küfrü, ma’nevi bir cehennemdir, onu ma’nen yakar. Gelecek ayet-i kerimeler, bu hakikati ifâde etmektedir:

Birinci Âyet-i Kerîme: Beyyine Sûresi’nde şöyle buyruluyor:

اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۜ اُو۬لٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِۜ

(Muhakkak o kimseler ki,) Risâlet-i Muhammediyye (asm) ve Kur’ân’ı inkâr etmekle (kâfir oldular. Onlar da) iki kısımdır. Bir Kısmı: (Ehl-i kitâb olan Yahûdî ve Hıristiyanlardır.) Diğer Kısmı: (Müşriklerdir.) Bu iki kısım (kâfirler, ebedî kalıcı olarak Cehennem ateşindedirler. İşte onlar, mahlûkâtın en ziyâde şerli olanlarıdır.)”[2]

İkinci Âyet-i Kerîme: Hûd Sûresi’nde şöyle buyruluyor:

فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ

“(Kendi irâdeleriyle şekâvete düşmüş olanlar,) dünyâda iken imân ve ubûdiyetten istinkâf etmek sûretiyle şekâvete dûçâr olan bedbahtlar, (ateştedirler.) Küfür ve inkârları sebebiyle dünyâda ma’nevî bir ateş onların kalblerini ma’nen yaktığı gibi dâr-ı âhirette dahî maddî ve hakîkî bir Cehennem’e atılacak, cismânî ve rûhânî azâb ve elem çekeceklerdir.”[3]

Üçüncü Âyet-i Kerîme: Tevbe Sûresi’nde şöyle buyruluyor:

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُح۪يطَةٌ بِالْكَافِر۪ينَ

“(Şübhe yok ki; Cehennem, kâfirleri kuşatmıştır.) Onların şirk, küfür ve nifâkları, dünyâda ma’nevî bir ateş gibi onları her taraftan ihâta edip ma’nen yaktığı gibi âhiret âleminde de maddî olarak her taraflarını ihâta edip ebedî bir sûrette yakacaktır.”[4]

Dördüncü Âyet-i Kerîme: İnfitâr Sûresi’nde şöyle buyruluyor:

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ

“(Ve muhakkak fâcirler,) şirk, küfür, nifâk ve isyân ile Rab’lerine karşı gelenler, bâtıl i’tikâdları ve fâsid amelleri sebebiyle dünyâda ma’nevî bir ateş içinde oldukları gibi âhirette de hakîkî ma’nâda (yakıcı ateş içindedirler.) Onlar; Cehenneme atılacak, orada ebedî bir azâba dûçâr olacaklardır.”[5]

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدّ۪ينِ

 “O suçlular (cezâ günü) yevm-i kıyâmette (oraya) o Cehennem ateşine (idhâl olunacaklardır.) O azâb mahalline atılarak orada ebediyyen yanıp yakılacaklardır.”[6]

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَٓائِب۪ينَ

 “(Ve onlar,) o ebedî sûrette cehennemlik olanlar, (ondan) o Cehennem’den (kaçıp kaybolacak, ayrılacak değillerdir.) Onlar, Cehennem’in azâbından hiç kurtulamayacak, ondan kaçıp saklanamayacaklardır. Devâmlı olarak Cehennem’de kalarak azâb göreceklerdir.”[7]

Bu ayet-i kerimeler, “Ehl-i küfür ve ehl-i şirk ileride Cehennem’e girecekler.” demiyor. Daha dünyadayken cehennemin içinde olduklarını ifade ediyor.

Evet, kafirin batıl itikadı ve kötü ameli, ma’nevî bir cehennemdir, onu manen yakar. Bediüzzaman (ra) Hazretleri konuyla alakalı olarak şöyle buyuruyor:

“Mü'minin imanı, mü'minin ruhunda bir cennet-i maneviye hükmüne geçiyor; kâfirin küfrü, kâfirin mahiyetinde manevî bir cehennemi ateşlendiriyor.[8]

 

(Semendel Yayınlarından “Dar-ı Şekavet Cehennem” adlı eserden alınmıştır.)

 

 


[1] Hac, 22:56.

[2] Beyyine, 98:6.

[3] Hûd, 11:106.

[4] Tevbe, 9:49.

[5] İnfitâr, 92:14.

[6] İnfitâr, 92:15.

[7] İnfitâr, 92:16.

[8] Lem’alar, 10. Lem’a, s. 48.

 

Bu yazi 918 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.252 sn. deSen
↑ Yukarı