tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Müminler ancak Ellah'a ve Resûlüne iman eden, sonra asla şüpheye düşmeyen, Ellah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır.
(Hucurat, 49/15)
Hadîs-i Şeriflerden
İnsanlar zâlimi görür de, ona engel olmazlarsa, Ellah’ın, azâbı ile onları yakalaması yakındır.
(Ebû Dâvud, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 8)
Dualardan
Ya İlâhî! Kalplerimizi Senin ve Senin râzı olacağın muhabbetle doldur ve nurlandır.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Hakikî bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır.
Sözler

MÜHİM BİR TENBİH

22.08.2023

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

Son dönemde sosyal mecralarda bir kısım mü'min kardeşlerimizin yaptıkları bazı derslerin umuma neşredilmesi ve paylaşılması ile alakalı, hâdimü’l Kur’an Molla Muhammed Doğan hocamızın yapmış olduğu ehemmiyyetli bir nasihat-ı maneviyyeyi ahiret kardeşlerimizle paylaşıyoruz:

"Risale-i nurda iki önemli düstur var. Bunlar; siyasetten uzak kaçmak ve sırren tenevveret düsturlarıdır.

Bazı arkadaşlarımızın sosyal medyada yapmış olduğu derslerin bu iki düstura uyması, yani siyasetten hali kalması ve nazarların şahıslara değil Kur’an’a dönmesine riayet etmesi çok zordur, belki mümkün değildir. Ve dahi irticalî - gayr-ı irticâlî yani ister hazırlıklı ister hazırlıksız olsun, sosyal medyada paylaşılan, hususen canlı yapılan derslerin insaniyet muktezası olarak hatadan, vehimden ve sürç-i lisandan hali olması da mümkün değildir. Bu canlı veya sosyal medyada paylaşılan dersler ise neticede sayısı bilinmeyecek kişilerin eline ulaşıp hatayı düzeltme imkânı olmadığından, büyük bir mesuliyet ve mükellefiyeti intâc etmesi katiyyete yakındır.

Bununla beraber kendi yapmış olduğumuz derslerin neşredilmesi ise; bize uzak olan arkadaşlarımızın çok ısrarları neticesinde, canlı olmaması ve derslerin intişarından evvel onlarca defa tedkikât-ı ilmiyye süzgecinden geçirilmek şartlarıyla neşredilmektedir. Yoksa bu şekildeki üslub bu abd-i acizin esas isteği değildir.

 Bu derslerde esas, sırren tenevveret düsturudur. Çünkü Üstad Hazretleri ve Hacı Hulusi Beyin de ifade ettiği: “cemm-i ğafîre hitap etmektense cüzî birkaç kişiyle ders yapmak” olan düstur, ihlasa daha yakındır.

İşte; hem bu mezkûr, azim ve hatarlı neticelere düşmemek için, hem de bütün himmet ve gayretimizi, şahıslardan Kur’an’a çevirmek maksadı ile arkadaşlarımızdan ricamız şudur ki:

Derslerini, canlı ve umumi olarak sosyal medyada değil, belki hususi kendi ders arkadaşlarıyla ve mezkûr esaslar çerçevesinde yapmalarıdır. Bu ise ihlas-ı etemmi kazanmaya daha karîndir. Ayrıca kardeşlerimiz bilsinler ki; sosyal medyada bu şekilde yapılan dersler, iznimiz ve rızamız dahilinde de değildir.

Her zaman demişiz ve tekrar söylüyoruz: Bu dürus-u Kur’aniyyede düsturlarımız, Üstadımızın da zikrettiği;

- Siyasetten uzak durmak,

- Sırren tenevveret başta olmak üzere diğer bütün ihlas düsturlarına riayet etmektir.”

Molla Muhammed Doğan hocamızın nasihat ve tenbihi burada nihayet buldu.

                                                                                                                      Naşirler Heyeti

Bu yazi 2392 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.532 sn. deSen
↑ Yukarı