15 Zilkade 1441
06 Temmuz 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Onlar ki, mallarını gece ve gündüz, gizli ve âşikâr infâk ederler, artık onlar için Rableri katında mükâfâtları vardır ve onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
(Bakara, 2/274)
Hadîs-i Şeriflerden
Benden sonra erkekler için bıraktığım en zararlı imtihan vesilesi kadınlardır.
(Buhari ve Müslim)
Dualardan
Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.
(Sözler)
Vecîze
Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.
Sözler

KİTAB VE SÜNNET’TE GEÇEN BAZI MELEKLER VE GÖREVLERİ

19.06.2020

#CumaDersi

 

Birincisi: Vahy-i İlahiye müvekkel olan meleklerdir. Rusul-i Kiram’a vahyi getiren meleklerin reisi, Cebrail (as)’dır. Cebrail (as) vahiy getirirken tek başına gelmiyor. Gökten yere kadar nöbetdar melekler dizili olduğu halde büyük bir merasimle geliyor, vahy-i İlahi böyle bir heybetle iniyor. Her taraftan şeytanlar uzaklaştırılıyor. Böyle bir muhafaza altında selametle peygamberlere ulaştırılıyor.

İkincisi: Mahlûkatın erzakına müvekkel olan meleklerdir. Mahlûkatın erzak ve gıdasına müvekkel olan meleklerin reisi Mikail (as)’dır.

Üçüncüsü: Kabz-ı ervaha müvekkel olan melaike-i kiramdır. Ruhları kabzeden  melaike-i kiramın reisi Azrail (as)’dır.  Azrail (as), Kur’an’da melekü’l-mevt olarak tesmiye edilmiştir.

Dördüncüsü: Nefh-i sura müvekkel meleklerdir. İsrafil (as) sura üfürmekle me’mur kılınmış melaikenin reisidir.

Beşincisi: Kabirde sual sormaya müvekkel olan melaike-i kiramdır. Kabirde sual sormaya müvekkel olan melaike-i kiramın isimleri, Münker ve Nekir’dir.

Altıncısı: Melaike-i Cennettir. Melaike-i kiram, ehl-i Cennetin huzuruna varıp onlara selam verirler ve onların hizmetinde bulunurlar. Cennet kapıcısının adı Rıdvan’dır.

Yedincisi: Cehenneme müvekkel meleklerdir. Cehenneme müvekkel melaike-i kiramın cümlesinin ismi Zebani’dir. Cehenneme me’mur meleklerin reisinin ismi Malik’tir.

Sekizincisi: Nev-i beşerin a’malini kayd ve zabt altına alan meleklerdir. Beşerden sudur eden hayr ve şer a’mali yazan kiramen katibin denilen melekler vardır.

Dokuzuncusu: İnsanları, maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza eden hafaza melekleridir. İnsanların amellerini kaydedip muhafaza eden meleklere de hafaza melekleri denilmiştir. Her insanın önünde ve arkasında Ellah’ın izniyle onu bela, musibet, haşerat, cinlerin ve insanların şerrinden koruyan hafaza melekleri vardır. Bu melekler, Ellahu Tealanın dilediği kimseleri, dilediği mazarrattan muhafaza ederler. Kaderde vuku bulacağı hükmedilen mazarratın önüne ise geçemezler.

Onuncusu: Kâinattaki umurun tedbirine müvekkel olan meleklerdir.

On Birincisi: Arş-ı A’zam’a müvekkel olan melaike-i kiramdır. Hamele-i Arş dört tanedir. Bunların isimleri İnsan, Sevr, Nesr ve Esed’dir. Hamele-i Arz’a müvekkel melekler de dörttür. Bunların isimleri Sevr, Hut, Esed ve Nesr’dir.

On İkincisi: Abid olan meleklerdir. Bunlar, dört nevi ibadetle meşguldürler:

a) Bir kısmı kâim olup yaratıldıkları günden ta kıyamet gününe kadar ayakta ibadet ederler.

b) Bir kısmı râki’ olup yaratıldıkları günden ta kıyamet gününe kadar rüku’da  ibadet ederler.

c) Bir kısmı sâcid olup yaratıldıkları günden ta kıyamet gününe kadar secdede  ibadet ederler.

d) Bir kısmı da kâid olup yaratıldıkları günden ta kıyamet gününe kadar ka’dede ibadet ederler.

On Üçüncüsü: Rahmet melekleridir. Bunlar, ilim ve zikir meclislerini kuşatırlar. Görevleri, sadece başta Kur’an ve hadis olmak üzere ulum-u diniyenin tahsil edildiği yerleri, namaz kılınan mekânları, zikir ve tesbih yapılan meclisleri koruma altına almalarıdır. Bu melekler, bu nevi meclislerde bulunanlara dua ve istiğfar ederler, Ellah’ın izniyle kalblerine sekine ilka ederler, oradan şeytanları kovarlar. Sekerat anında mü’minlere müjde verirler ve onların cenazelerini teşyi ederler.[1]

 


[1] Semendel Yayınlarından “29. Söz ve Şerhi” adlı eserden alınmıştır.

 

Bu yazi 1091 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.013 sn.
↑ Yukarı