tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Artık onlar, Ellah’ın Dininden) bütün peygamberlerin dini olan İslam’dan (başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez O’na teslim olup emrine boyun eğmiştir ve O’na dödürüleceklerdir.) Onun manevi huzurunda hesaba çekildikten sonra iman ve itaat edenler Cennet’e; inkar ve isyan edenler de Cehennem’e sevkedileceklerdir.
(Al-i İmran, 3/83)
Hadîs-i Şeriflerden
Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır.
(Buhari, Menakıb 23)
Dualardan
Ya İlâhî! Bizleri ve bütün ehl-i imanı belalardan, borçlardan, musîbetlerden, hastalıklardan, şerlerden ve şerlilerin şerlerinden muhafaza buyur. Beldemizi ve sair bilad-i müslimîni her türlü afât-ı arziye ve semâviyeden koru.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucb, riya ve gösteriş iledir.
Mesnevî-i Nuriye

HALÎFENİN AZLİ NASILDIR ?

 Bir hâlife şu iki sebeple vazîfesinden azledilebilir:

“1- İnancında bozukluk meydana gelmesi veyâ şâhitli isbatlı bir kebâiri işlemesi veyâ sagâirde ısrâr etmesi.
“2- Devlet işlerini göremeyecek kadar aklî ve bedenî sakatlığa mâruz kalması”

Bunlar olmadığı müddetçe bütün Müslümanların halîfeye itaati ve yardım etmesi farzdır.

İslâm’da devlet sistemi esasta şûrâya dayandığı için, halîfenin, din ve dünyâ işlerinde doğru icraat yapmasına yardımcı olmak üzere bir meclis bulunur. Halîfeyi seçme işinde re’ylerine müracaat edilen “ehl-i hall ü akd”, yâni ulemâ ve Müslümanların eşrâfından teşekkül etmiş bir istişâre meclisi vardır.Kitap ve sünnete dayanan, kebâiri terk eden, sağâire devam etmeyenlerden müteşekkil olan bu meşveret meclisinde ağırlık din ulemâsında olur, Devletin din ve dünyâ ile ilgili bütün mes’eleleribu şûrâ-yı Şer’îyeye danışılır, icraâtların kesinlikle Kitap ve Sünnete ve dünyevî tedbîrlere uygun olmasına bakılır. İcrâ salahiyeti ise halîfeye ve devlet işlerindeki yardımcılarına âittir.

Kaynak: Tahşiye yayınları; Münâzarat  risâlesi ve şerhi
 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.585 sn. deSen
↑ Yukarı