tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! (Siz, ekseriyetle dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, dünyadan daha hayırlıdır ve devamlıdır.) Ahiret hayatı ebedidir. Ehl-i iman hakkında cismani ve ruhani saadetleri camidir. Dünya hayatı ise fanidir. Elem ve kederden hali değildir.
(A’la, 87/16-17)
Hadîs-i Şeriflerden
Ey Ellahım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının zayi olmasından insanları şiddetle sakındırıyorum.
(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)
Dualardan
Ya İlâhî! Dünyâyı saran dinsizlik âfetinden İslâm Âlemi’ni ve yurdumuzu halâs eyle. Bu âfeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytândan ders alarak ehl-i îmâna saldıran zâlimleri, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ diyerek, izzet ve azametine havâle ediyoruz.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet âdi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar.
Şuâlar

DEF-İ BELİYYÂT VE ŞİFA İÇİN OKUNACAK DUÁ

Üstâd Hazretleri’nin “Bir zât def'-i beliyyat için istişfâ اِسْتِشْفَاءْ ve istişfa' اِسْتِشْفَاعْ için böyle demiş:[1]”  diye bahsettiği duá hakkında Hacı Hulusi Bey (ra) buyuruyor ki: “Bir kimsenin bir sıkıntısı olsa ve bunu okusa, Ellah o kişiyi o sıkıntısından kurtarır.” O dua şudur:

يَا مَنْ لَط۪يفُ لَمْ يَزَلْ 

اُلْطُفْ بِنَا ف۪يمَا نَزَلَ

أَنْتَ الْقَوِيُّ نَجِّنَا 

عَنْ قَهْرِكَ يَومَ الْخَلَلِ

  ل۪ي خَمْسَةٌ اُطْف۪ي بِهَا 

نَارَ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةَ

اَلْمُصْطَفٰي وَالْمُرْتَضٰي 

وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

Mânâsı:

Ey lütf u keremi zâil olmayıp dâimî olan Latif!

İnen bela ve musîbet hakkında bize lütfet.

Ya Rabbi! Sen, kuvvet sahibisin, güçlüsün.

Yevm-i halel olan kıyamet gününden ve dünyadaki tehlikeli günlerden bizi kurtar.

Benim için senin katında şefaatleri makbûl olan beş insan var,  Ben, bu zevât-ı âliyeyi şefâatçi olarak zikredip Senin izninle vebâ ateşini söndürürüm.

O ateş ki; her şeyi kırıp atan bir ateştir; hastalıklardır, kederdir, elemdir, beladır, musibettir.

O beş kişi: Resul-i Ekrem (asm), Hazret-i Álî (ra), iki oğlu Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyn (ra) ve Fatıma (ra)’dır.

Ellahım! Bu beş mübârek insân -ki, bunlara hadîste ‘Hamse-i Âl-i Aba’ denilir. Bunların- hürmetine, maddî ve manevî bütün dertlerimize şifâ ver. Dünyevî ve uhrevî belâ ve musibetlerden, azâb-ı elîmden bizleri muhâfaza eyle. Âmin.


[1] Barla Lahikası, s.344.

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2022 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.019 sn. deSen
↑ Yukarı