tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! (Siz, ekseriyetle dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, dünyadan daha hayırlıdır ve devamlıdır.) Ahiret hayatı ebedidir. Ehl-i iman hakkında cismani ve ruhani saadetleri camidir. Dünya hayatı ise fanidir. Elem ve kederden hali değildir.
(A’la, 87/16-17)
Hadîs-i Şeriflerden
Ey Ellahım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının zayi olmasından insanları şiddetle sakındırıyorum.
(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)
Dualardan
Ya İlâhî! Dünyâyı saran dinsizlik âfetinden İslâm Âlemi’ni ve yurdumuzu halâs eyle. Bu âfeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytândan ders alarak ehl-i îmâna saldıran zâlimleri, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ diyerek, izzet ve azametine havâle ediyoruz.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet âdi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar.
Şuâlar

EMÂRET-İ HÂSSA NEDİR ?

Devlet içindeki küçük vilâyetleri idâre edecek özel vâlilere “ emâret-i hassa’’ denir. Özel vâlilerin durumu bir bakıma vüzerât-ı tenfîze  benzer; onlar için aranan şartlar emâret-i hâssa içinde geçerlidir:

“1- Emânet.
“2- Doğru sözlülük.
“3- Tama’kar olmak.
“4- Düşmanlarıyla bile güzel geçinmek.
“5- Erkek olmak.
“6- Zekâ ve anlayış sâhibi olmak.
“7- Hevâ ehli olmamak.

Özel vâlilerde ayrıca iki şart daha gerekli görülmüştür:

“1- Hür olmak.
“2- Müslüman olmak

Özel vâlilerin vazîfesi ise sâdece şunlardır:

“1- Ordu işlerini takip etmek.
“2- Halkın idâresini görmek
“3- Toprakların muhâfazasını gözetmek.

Özel vâlilerin  “ahkâm-ı şer’iyye karışma,haraç ve zekâtları toplatıp dağıtma’’ yetkisi yoktu.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2022 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.019 sn. deSen
↑ Yukarı