tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! (Siz, ekseriyetle dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, dünyadan daha hayırlıdır ve devamlıdır.) Ahiret hayatı ebedidir. Ehl-i iman hakkında cismani ve ruhani saadetleri camidir. Dünya hayatı ise fanidir. Elem ve kederden hali değildir.
(A’la, 87/16-17)
Hadîs-i Şeriflerden
Ey Ellahım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının zayi olmasından insanları şiddetle sakındırıyorum.
(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)
Dualardan
Ya İlâhî! Dünyâyı saran dinsizlik âfetinden İslâm Âlemi’ni ve yurdumuzu halâs eyle. Bu âfeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytândan ders alarak ehl-i îmâna saldıran zâlimleri, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ diyerek, izzet ve azametine havâle ediyoruz.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet âdi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar.
Şuâlar

VÜZERÂT-I TENFİZ NEDİR ?

Mertebe îtibârıyla Vüzerât-ı Tefvîz’ den daha aşağıda olan  “Vüzerât-ı Tenfîz’’ için şu yedi şart aranır.

“1- Emânet: Kendisine verilen işlerde emîn olması.
“2- Doğru sözlülük: Sözlerine ve verdiği haberlere îtimad edilir olması.
“3- Tama’kâr olmamak: Dünyâ hırsı sebebiyle rüşvet hastalığına yakalanmaması.
“4- Şahî düşmanlarıyla bile güzel geçinmesi,hukuklarına tecâvüz etmemesi.
“5- Erkek olması.
“6- Zekâ ve anlayış sâhibi olması.
“7- Hevâ ehli olmamak:Nevsine ve arzularına uyarak yanlış yapmaması.’’

Ayrıca  halîfenin kendisine vereceği vazîfe sahasında tecrübe ve ihtisas sahibi de olmalıdır.
Tenfîz vezirinde  “hür, Müslim,müctehid,harb ve haraç işlerinde bilgili olma’’ şartları aranmaz. Gayr-ı Müslim zimmîler ve köleler,de bu  vazifeye tâyin edilebildiği için, Bedîüzzaman Hazretleri  “Münâzarât’’ içinde bu hükme atıf yapan beyanlarda bulunmuştur.

 Vüzerât-ı Tenfîz şu işleri yapamaz.
 “1- Mahkemelere karışamaz.
 “2- Valileri tâyin edemez
 “3- Harb ve ordu işlerine bakamaz.
 “4- Devlet hazinesine mal toplama veyâ oradan harcama işleriyle ilgilenemz.

Sâdece kendilerine halîfenin verdiği emirleri yerine getirirler, bir de kendilerine halktan intikal eden mes’eleleri halîfeye iletirler.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2022 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.013 sn. deSen
↑ Yukarı