tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! (Siz, ekseriyetle dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, dünyadan daha hayırlıdır ve devamlıdır.) Ahiret hayatı ebedidir. Ehl-i iman hakkında cismani ve ruhani saadetleri camidir. Dünya hayatı ise fanidir. Elem ve kederden hali değildir.
(A’la, 87/16-17)
Hadîs-i Şeriflerden
Ey Ellahım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının zayi olmasından insanları şiddetle sakındırıyorum.
(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)
Dualardan
Ya İlâhî! Dünyâyı saran dinsizlik âfetinden İslâm Âlemi’ni ve yurdumuzu halâs eyle. Bu âfeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytândan ders alarak ehl-i îmâna saldıran zâlimleri, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ diyerek, izzet ve azametine havâle ediyoruz.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet âdi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar.
Şuâlar

HALÎFENİN VAZİFELERİ NELERDİR ?

“1- İcmâ-i ümmete uygun olarak dîni muhâfaza etmek. Dinde şüphesi olanlara ve bid’at ehline dinin hakîkatını delillerle açıklamak; yanlışta devâm edenlere gerekli şer’î cezâları tatbîk etmek.
“2- İhtilâflarda ve nizâlarda  zulmü önlemek için dinin ahkâmını tatbîk etmek.
“3- İslâm devletinin sınırları içindeki raiyetin mal, can, nâmus ve her türlü yol emniyetini te’mîn etmek.
“4- Şerîatın katl, zina, içki, yol kesme v.b. suçlara verdiği had cezaların uygulanmasında titizlik göstermek.
“5- Müslümanların ve himâyelerindeki zimmîlerin mallarına ve canlarına kasdederek dini ortadan kaldırmaya teşebbüste bulunan düşmanlara karşı harb hazırlığı yapmak,kaleler ve engeller inşâ ettirmek.
“6- İslâmiyetin hakkâniyetini yeryüzünde hâkim kılmak için dâvette bulunarak, o kimselerle Müslüman olana veyâ haraç vermeyi kabûl edene kadar cihâd etmek.
“7- Zulüm ve tahakküm yapmadan Müslüman zenginlerden zekâtı, zimmîlerden cizyeyi, harbî kâfirlerden de ganîmeti toplamak,
“8- İhtiyâcı olanlara devlet hazinesinden âdilane vermek.
“9- Devlet işlerine emin ve ehliyetli kişileri tâyin etmek.
“10- Üzerine düşen devlet işlerini bizzat görmek.

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2022 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.015 sn. deSen
↑ Yukarı