tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Müminler ancak Ellah'a ve Resûlüne iman eden, sonra asla şüpheye düşmeyen, Ellah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır.
(Hucurat, 49/15)
Hadîs-i Şeriflerden
İnsanlar zâlimi görür de, ona engel olmazlarsa, Ellah’ın, azâbı ile onları yakalaması yakındır.
(Ebû Dâvud, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 8)
Dualardan
Ya İlâhî! Kalplerimizi Senin ve Senin râzı olacağın muhabbetle doldur ve nurlandır.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Hakikî bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır.
Sözler

Yedinci Mektub

METİN
Şimdi bütün millet; adâlet ve şefkat ve diyânete hizmet bekledikleri Demokrat Hükûmeti zamânında, eski müstebidlerin dehşetli planlarıyla Risâle-i Nûra karşı garazkârların keyfine bırakmamak; bırakılsa, Demokrat Hükûmeti aleyhinde büyük bir hıyânettir ve milletin tesellî ümidini kırmaktır. (Emirdağ Lâhikası, s. 417)

ŞERH
(Şimdi bütün millet; adâlet ve şefkat ve diyânete hizmet bekledikleri Demokrat Hükûmeti zamânında, eski müstebidlerin dehşetli planlarıyla Risâle-i Nûra karşı garazkârların keyfine bırakmamak; bırakılsa, Demokrat Hükûmeti aleyhinde büyük bir hıyânettir ve milletin tesellî ümidini kırmaktır.)

Demokratlar, ezân-ı Muhammedî (asm)’ı serbest ettiler, Risâle-i Nûr talebelerine de diğer partilere nisbeten daha az istibdâd yaptılar. Bunun hâricinde İslâmiyyet hesâbına hiçbir şey yapmadılar. Zîrâ,  Bedîüzzamân’ın işâret ettiği gibi, müstebitlerin planlarıyla garazkâr olan gizli dînsiz komitelerin keyfine bırakılarak bir hıyânet içine girdiler. Onları kendi emellerine âlet ederek ümit yollarını kapamış oldular.

Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri Demokratlara bu mektûbları yazarken, onlardan bir umut bekliyordu. Ancak, umduğu gibi çıkmadı.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.537 sn. deSen
↑ Yukarı