tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! (Siz, ekseriyetle dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, dünyadan daha hayırlıdır ve devamlıdır.) Ahiret hayatı ebedidir. Ehl-i iman hakkında cismani ve ruhani saadetleri camidir. Dünya hayatı ise fanidir. Elem ve kederden hali değildir.
(A’la, 87/16-17)
Hadîs-i Şeriflerden
Ey Ellahım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının zayi olmasından insanları şiddetle sakındırıyorum.
(Nesai, Sünen İşretün nisa 64)
Dualardan
Ya İlâhî! Dünyâyı saran dinsizlik âfetinden İslâm Âlemi’ni ve yurdumuzu halâs eyle. Bu âfeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytândan ders alarak ehl-i îmâna saldıran zâlimleri, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ diyerek, izzet ve azametine havâle ediyoruz.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet âdi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar.
Şuâlar

HALÎFE OLMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Adına  “halîfe’’ veyâ  “imâm-ı âzam’’ da denilen devlet reisinin o makâma gelebilmesi için aşadaki şartları hâiz olması gerekir. Bu şartları fukahâ şöyle tesbît etmiştir:

“1- Tam bir velâyete sâhip olmak (Müslüman,hür,erkek,âkil ve bâliğ olmak).
“2- Adalet (kebâiri işlememek,sağaire de devâm etmemek).
“3- İlim (vazîfesine giren bütün işleri şer’î kaynaklardan çıkarabilecek bir müctehit olmak).
“4- Âzâ ve havasta selâmet (Devlet işlerini görmeye mâni maddî sakatlığı olmamak).
“5- Re’y sâhibi (Devlet idâresini yürütecek fikir ve tecrübe sâhibi olmak).
“6- Şecaat (Düşmanla harb ve ümmeti muhâfaza hususunda cesârete mâlik olmak).
“7- Kureyşî olmak (Neseb bakımından Kureyş soyundan olmak).’’  “El-Eimmetü mim kureyş…’’ hadîs-i şerîfî ile bu sâbittir

Kaynak:Tahşiye yayınları;Münâzarat  risâlesi ve şerhi
 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2022 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.016 sn. deSen
↑ Yukarı